Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία Dreamspark του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τι είναι και τι περιλαμβάνει η υπηρεσία Dreamspark

Η υπηρεσία Dreamspark παρέχεται από την εταιρεία Microsoft και δίνει σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς τη δυνατότητα λήψης και χρήσης λογισμικού της εταιρείας Microsoft χωρίς χρέωση.

Στο λογισμικό που διανέμεται μέσω του Dreamspark, ανεξαρτήτως επιπέδου συνδρομής, δεν περιλαμβάνεται το Microsoft Office.

Η υπηρεσία διατίθεται σε δύο επίπεδα, Standard και Premium.

Η υπηρεσία Dreamspark Standard είναι προσβάσιμη από όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και παρέχεται από την κεντρική υπηρεσία. Στην έκδοση Standard διατίθεται περιορισμένος κατάλογος λογισμικού της εταιρείας Microsoft, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι Desktop εκδόσεις των Windows, το Microsoft Visio ή to Microsoft Project.

Η έκδοση Premium παρέχεται, σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας, σε επίπεδο ακαδημαϊκού τμήματος. Aφορά μόνο σε τμήματα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλες τις εκδόσεις των Windows και τα πακέτα Visio και Project. Η διαχείριση των Premium συνδρομών γίνεται απευθείας από τα ακαδημαϊκά τμήματα.


Όροι Χρήσης

Το λογισμικό που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και μπορεί να εγκατασταθεί στους προσωπικούς υπολογιστές του εκπαιδευτικού προσωπικού ή των φοιτητών.
Η άδεια που εκδίδεται είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του λογισμικού σε υπολογιστές κεντρικής υποδομής του Πανεπιστημίου που εκτελούν διοικητικό ή παραγωγικό έργο.

Συνοπτικοί όροι ορθής χρήσης της υπηρεσίας και του λογισμικού βρίσκονται στη διεύθυνση: https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-Usage-Guidelines.aspx

Με την είσοδό σας στην υπηρεσία, αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.dreamspark.com/Institution/DS-EULA.aspx


Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται η πιστοποίησή σας στο σύστημα. Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως και για υποψηφίους διδάκτορες, η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς πιστοποίησης που έχουν παρασχεθεί από τη Γραμματεία για τις υπηρεσίες Students, Εύδοξος κτλ.

Για το διδακτικό προσωπικό ισχύουν οι κωδικοί του ιδρυματικού e-mail.

Και στις δύο περιπτώσεις η σύνδεση γίνεται από την επιλογή "Single Sign On" μέσω του συστήματος Shibboleth.


Κεντρική Dreamspark Standard Συνδρομή:Υποστήριξη:dreamspark@unipi.gr

 

Τμηματικές Dreamspark Premium Συνδρομές

Για την είσοδό σας στο σύστημα, παρακαλούμε επιλέξετε το τμήμα στο οποίο ανήκετε: