Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία MSDNAA του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το λογισμικό προσφέρεται μέσω του προγράμματος MSDN Academic Alliance και διανέμεται μόνο σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς), μέλη ΔΕΠ και προσωπικό της σχολής και αφορά μόνο τμήματα τα οποία έχουν ενεργοποιημένη και σε ισχύ συνδρομή

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει να μπορείτε να πιστοποιηθείτε ως δικαιούχοι. Η πιστοποίηση γίνεται με τη χρήση του username/password που έχετε αποκτήσει από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα της οποίας είστε μέλος

Για τους Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές ισχύουν οι κωδικοί που έχετε λάβει από την γραμματεία για τις υπηρεσίες Students, Εύδοξος κτλ. Για τους Καθηγητές ισχύουν οι κωδικοί που έχετε για το ιδρυματικό σας e-mail

Σε περίπτωση που ξεχάσατε  τον  κωδικό  πρόσβασης , επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το FAQ.

Για σχόλια και τυχόν προτάσεις βελτίωσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο msdnaa@unipi.gr

Για να εισέλθετε στο σύστημα παρακαλώ οπως επιλέξετε το τμήμα στο οποίο ανήκετε:

Σημείωση! Τα τμήματα που δεν έχουν ή δεν δικαιούνται συνδρομή MSDNAA Dreamspark Premium μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και διάφορα λογισμικά που προσφέρει η Microsoft μέσω της ιστοσελίδας www.dreamspark.com
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTPS για την ασφαλή μετάδοση των στοιχείων σας
Webstore ELMS Login